Přehrávač zvuku

Spouští se poklepáním na zvukovou položku. Tlačítkem se dvěma svislými čárami lze přehrávání zvuku přerušit a následně pak znovu obnovit. Tlačítko se čtverečkem zastaví přehrávání a zavře přehrávač. Horním posuvníkem lze nastavovat hlasitost. Spodní posuvník indikuje pozici přehrávání v čase. Během přehrávání se posouvá zleva doprava. Lze jej uchopit myší a přeskočit na jiné místo přehrávaného souboru. Po ukončení přehrávání se přehrávač sám zavře.