Datové tabulky

Prohledávání
Procházení
Operace se záznamy

V MC se lze setkat s komponentou pro datové tabulky. Slouží k prohledávání, procházení a vykonávání operací nad množinou záznamů.
Poznámka: V MC nejsou všechny záznamy zobrazeny pomocí této komponenty (např. seznam médií a kapitol), v tom případě zde popsané zcela neplatí.

Prohledávání

Do pole před tlačítkem Hledat je možné zadat řetězec (filtr), který mají záznamy obsahovat v libovolném sloupci.

Operátor =

Pokud je požadováno prohledat jen vybraný sloupec, pak je třeba ho uvést číslem sloupce a operátorem "=". Například výraz
    aaa 4=Ano
vybere všechny záznamy, které obsahují řetězec "aaa" v lib. sloupci a řetězec "Ano" ve 4. sloupci (první sloupec s checkboxy má pořadí 0). Výrazy bez operátorů (např. "aaa") musí být ve vyhledávacím poli uvedeny na začátku.

Operátory pro porovnávání

Jedná se o operátory <, <=, >, >=. Je možné je použít pouze pro sloupce obsahující číselné hodnoty. Například výraz
    1>=2
vybere jen hodnoty, které mají v 1. sloupci hodnoty 2 a více. Stejně jako pro operátor = platí, že výrazy bez operátorů musí být ve vyhledávacím poli uvedeny na začátku.

Procházení

Záznamy lze procházet po stránkách pomocí jednoduchých šipek, případně skočit na první resp. poslední záznam pomocí zdvojených šipek. Vybrané záznamy lze setřídít vzestupně/sestupně kliknutím do záhlaví vybraného sloupce. Pokud je podle některého sloupce zatříděno, pak se v jeho záhlaví objeví šipka.

Operace se záznamy

Pomocí tlačítka na konci záznamu může být umožněno provést individuální operaci nad tímto záznamem. Dále mohou být pod tabulkou přítomna tlačítka pro hromadné operace, např. tisk. Tato tlačítka pracují se záznamy vybranými pomocí checkboxů, případně všemi záznamy odpovídajícími filtru.