Grafické nástroje

Panel grafických nástrojů slouží pro tvorbu nových objektů, případně upravu objektů již existujících.

Při podržení klávesy SHIFT při kreslení je místo obdélníku nakreslen čtverec a místo elipsy kruh. V případě transformace (zvětšení, rotace) je tato provedena proporcionálně, resp. po 45°. Dále lze pomocí SHIFT vytahovat z polygonu nové vrcholy.
V případě polygonu lze existující body rušit přetažením na koš.
Při kreslení nového polygonu lze přepnout na nástroj šipka a vytvořit tak místo uzavřeného polygonu lomenou čáru.

Jednotlivé vytvářené objekty mají různé vlastnosti, které lze editovat ve vlastnostech daného objektu (kliknutím pravým tl. myši na objekt se vyvolá jeho kontextové menu). Stejně jako objekty do stránek vkládané mají i strany samotné svoje vlastnosti.