NápovědaPoložka "Témata nápovědy" slouží k vyvolání nápovědy programu Media Creator, kterou právě čtete. Lze ji také vyvolat stiskem klávesy F1. Nápověda je kontextová, tj. stisknete-li klávesu F1 kdykoli při práci s programem, otevře se stránka nápovědy odpovídající Vámi prováděné činnosti.

Menu dále obsahuje položku "O aplikaci", která zobrazí dialog s podrobnějšími informacemi o programu Media Creator. Tento dialog lze vyvolat také kliknutím na logo MC v hlavním panelu. Za povšimnutí stojí záložka Aktualizace, přes je možné stáhnout poslední aktualizaci programu. Dostupnost aktualizace je indikována červeným vykřičníkem přes tlačítko s logem MC v hlavním panelu.Konečně položka "O platformě Qt" zobrazí podrobnější informace o platformě Qt, nad kterou je Media Creator vyvinut.