Nápověda aplikace Media Creator

Media Creator MIUč+ je program určený pro interaktivní výuku. Umožňuje spustit multimediální interaktivní učebnice z nabídky společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. Na jednom místě zde naleznete jak tištěné učebnice v elektronické podobě, tak obrázky, videa, zvuk, interaktivní cvičení a další doplňkové materiály.
Každý uživatel může do titulů psát svoje vlastní poznámky a doplňovat podstránky, nebo vkládat své materiály. V programu jsou k dispozici nástroje pro podporu výuky jazyků, psaní, matematiky, geometrie a dalších předmětů.
Program je k dispozici pro platformy Microsoft Windows, GNU Linux, Android, Mac OS X a další. Je možné ho využívat na všech typech interaktivních tabulí. Běžně je spolu s multimediálními tituly distribuována verze Player. Kromě toho ještě existuje Full verze používaná vydavatelem při tvorbě titulu.
Více se o možnostech programu dozvíte v jednotlivých oddílech této nápovědy. Pokud potřebujete poradit, kontaktujte nás na e-mailu miucplus@nns.cz.