Menu VrstvyMenu Vrstvy slouží pro zapnutí/vypnutí objektů, které vytvořil publikující, resp. anonymní, resp. jiný nepublikující uživatel. V menu i ve stránce jsou objekty jednotlivých uživatelů zobrazeny následujícími barvami: