Správa multimédií

Prezentace
 
V záložce Média je seznam obrázků, zvuků či videí, které se nacházejí buďto na aktuální stránce anebo v aktuální kapitole anebo v publikaci – podle voby v horní části záložky. Publikací se rozumí celý aktuálně otevřený dokument. Typ zobrazovaných médií je určen výběrovou roletkou, ve výchozím stavu jsou jí vybrány pouze obrázky.
Když je zaškrtnuto políčko Pod symbolem, jsou do seznamu zahrnuty z obrázků pouze ty, které jsou na své stránce uloženy pod symbolem.
Když políčko Pod symbolem zaškrtnuto není, jsou do seznamu zahrnuty všechny obrázky, tedy i ty, které jsou na své stránce přímo zobrazeny.
Obrázky, zvuky a videa jsou v seznamu reprezentovány náhledem (v případě obrázků) nebo zástupnou ikonou (v případě zvuků a videí) a názvem. Prázdný název je nahrazen textem “Bez popisku”.
Dvojklikem (jedním kliknutním v režimu Player) na zobrazenou položku (obrázek, zvuk či video) se spustí prezentace se zvolenou položkou v hlavním okně aplikace. Prezentace potom pracuje se seznamem položek jsoucím v záložce Média.

Prezentace

Prezentace spočívá v samostatném zobrazování jednotlivých položek z určitého seznamu položek. Zobrazuje se na hlavní ploše v centrální části aplikace, kde dočasně nahrazuje stránku. Na místě stránkovače se objeví čtveřice tlačítek, kterými se prezentace ovládá.
Význam tlačítek zleva doprava je: Zavření prezentace, přechod na předcházející položku, spuštění přehrávání, přechod na následující položku.
Přehrávání znamená postupné automatické přecházení na následující položku, zastaví se opět třetím tlačítkem zleva.
Seznam položek je cyklický – po poslední položce následuje první položka a první položce předchází poslední položka.