Klávesové zkratky

ZkratkaPopis
F1Nápověda
F11Přepínaní režimu na celou obrazovku
PgUpPředchozí stránka
PgDnNásledující stránka
ESCNástroj šipka
mezerníkNástroj ruka (posuv)
FNástroj volný tah
LNástroj čára
RNástroj obdélník
PNástroj polygon
ENástroj elipsa
TNástroj text
NNástroj poznámka
BNástroj kyblík s barvou
CVýběr barvy
DeleteSmazání označených objektů
CTRL + ZZpět (Undo)
CTRL + ALT + VVložit přesně
CTRL + DDuplikovat
CTRL + EnterStisk tl. Ok v editoru textu
CTRL + SHIFT + mezeraVložení pevné mezery v editoru textu
CTRL + SHIFT + MEditor obrázkových map nad označeným obrázkem
CTRL + SHIFT + THromadné tooltipy
CTRL + SHIFT + HPřepínač zobrazit/skrýt skryté položky
CTRL + SHIFT + OPřepínač pozicovaného textu
CTRL + SHIFT + PPřepínač aktuální verze stránky a posledního získaného screenshotu
CTRL + FVyhledávání (zvlášť v titulu/v editoru kódu)
CTRL + SHIFT + FSprávce skupin objektů
CTRL + SHIFT + TABZapnout/vypnout panely
CTRL + kolečko myšiZoom
ALT + kolečko myšiPokud nazoomováno, roluje vodorovně
Kolečko myšiPokud nazoomováno, roluje svisle, jinak stránkuje.
CTRL + tlačítko myšiVybírání více položek ve stránce.
Při změně velikosti/natočení skupiny modifikuje každou položku zvlášť.
Vyplní nástrojem kyblík celou skupinu.
Pravé tl. myši zobrazí menu položek skupiny.
SHIFT + tlačítko myšiProporcionální změna velikosti položky, resp. natočení po 45st.
Při kreslení gr. objektu zachovává poměr stran.
SHIFT + šipkyPřesun položek, se SHIFT rychleji

Další klávesové zkratky jsou zobrazeny u položek hlavního menu a dále v nápovědných bublinách nad tlačítky aj. ovládacími prvky.