QtWebKit

Port MC na android s využitím qt4 byl realizován pomocí projektu
Necessitas, kde je obsažena plně vyhovující implementace QtWebKit.

Port MC na android s využitím qt5 je realizován pomocí projektu Qt, který označuje QtWebKit jako deprecated, pro potřeby MC je však nezbytný. Na platformě android/x86 musel být do kódu QtWebKit proveden zásah, který vzhledem k použití licence LGPL zvěřejňujeme ke stažení.
    Zásah do QtWebKit (Qt5.5.0) pro android/x86
    qtwebkit_550_android_x86_patch.zip