Administrace

< Zpět

Po přihlášení administrátorským účtem pod ikonou Moje tituly naleznete také správu uživatelských účtů nebo licencí. Kliknutím na ikonu panáčka vyvoláte dialog, ve kterém jsou vypsány učitelské a studentské podúčty daného admina. Po kliknutí na záložku Licence se zobrazí dostupné licence (tituly), v Katalogu si můžete dokoupit MIUč+, které Vám chybí. Aktivační kód uplatníte tlačítkem Uplatnit certifikát.
Záložka Uživatelé zobrazí seznam všech uživatelů, kteří spadají pod přihlášený administrátorský účet. Po stisku tl. Detail lze prohlížet detaily účtu, administrátor navíc může provést reset hesla a deaktivaci podúčtu.

Pod záložkou Licence naleznete všechny dostupné licence pro přihlášený účet (účet školy). Součástí dialogu je také vyhledávání, přes které můžete najít konkrétního uživatele.

Založení nového účtu je realizováno kliknutím na tlačítko Nový účet a dále dialogem viz obrázek níže. Je nutné zadat minimálně uživatelův přihlašovací e-mail, heslo a konečně typ účtu (student pro žákovský účet, teacher pro učitelský účet).