Přehrávač zvuku

< Zpět

Spouští se poklepáním na zvukovou položku. Obsahuje obvyklá tlačítka pro ovládání přehrávání a nastavení hlasitosti. Dále je obsažen posuvník indikující pozici přehrávání v čase. Během přehrávání se posouvá zleva doprava. Lze jej uchopit myší a přeskočit na jiné místo přehrávaného souboru. Přehrávač zůstává otevřený ve spodní liště až do zavření titulu.