Moje tituly

< Zpět

Seznam MIUč+ titulů

Kliknutím na ikonu Moje tituly aktivujete nové okno, ve kterém se zobrazí katalog dostupných titulů. Pokud zatím nebyl titul pod daným uživatelem registrován, je umožněno jeho používání na zkušební dobu 30 dní. Po vypršení licence může být na titul zakoupena roční/neomezená licence kliknutím na tl. Zakoupit.

Uplatnit certifikát

Po zakoupení certifikátu klikněte v okně Moje tituly na tlačítko Uplatnit certifikát. Po úspěšném zadání aktivačního kódu z certifikátu bude licence automaticky prodloužena.