Geometrický režim

Geometrický panel
Kružítko
Typy čar

Geometrický panel

Po přepnutí do geometrického režimu (Pomůcky > Geometrický režim) je k dispozici paleta geometrických nástrojů.

V geometrickém režimu jsou táhla pro manipulaci s objekty optimalizována tak, aby ve výkresu co nejméně překážela. Navíc jsou pouze v tomto režimu dostupné nástroje kružítko, přichytávání k bodům, je možné kreslit samostatné body a nastavit typ čáry.

Kružítko

Použití většiny geometrických pomůcek je intuitivní. Kružítko je trochu složitější a proto je na obrázku uveden popis jeho ovládacích prvků. Při podržení klávesy SHIFT je už existující oblouk měněn po 45°, při podržení CTRL je možné měnit poloměr oblouku.

Typy čar

Pouze v geometrickém režimu lze zvolit typ nově vytvořené čáry. V odpovídající roletě jsou dostupné typy plná čára (výchozí i pro negeometrický režim), a dále různé typy přerušovaných a čerchovaných čar. Použití viz obrázek.