Menu Pomůcky

Kalkulačka
Hodiny
Plovoucí klávesnice
Losování a hrací kostka
Paleta barev
Rovné pravítko
Trojúhelník
Úhloměr
Periodická tabulka prvků
Mapa ČR
Časová osa 4. ročník
Časová osa 5. ročník
Geometrický režim


Pomůcky učiní Vaši výuku zajímavější! Všechny pomůcky lze vložit do panelu rychlého spuštění pomocí menu Nastavení > Konfigurace....
Některé další zde neuvedené pomůcky může do panelu přidat pouze vydavatel titulu.

Kalkulačka

Spustí kalkulačku.

Hodiny

Spustí hodiny.

Plovoucí klávesnice

Spustí plovoucí virtuální klávesnici. Pomocí této pomůcky lze psát, i když není k dispozici fyzická klávesnice.

Losování a hrací kostka

Vytvoří nové okno, ve kterém je trojúhelníková šipka a kotouč s čísly.
Tlačítkem Start se kotouč roztočí a po chvíli se sám zastaví. Trojúhelníková šipka pak ukazuje na náhodně zvolené číslo, které se navíc podbarví bíle.
Tlačítkem Nastavit lze měnit počet čísel na kotouči.

Paleta barev

Spustí plovoucí paletu barev. Dvojklikem do barvy lze nastavit vlastní barvy. Vlastní barvy lze nastavit i kliknutím nástrojem kapátko do zvolené barvy palety a následně do vybrané barvy nějakého objektu ve stránce. Tažením z barvy lze vyplňovat objekty ve stránce.

Rovné pravítko

Trojúhelník

Úhloměr

Umístí na aktuální stránku průhlednou zelenou pomůcku, se kterou lze manipulovat myší. K otáčení slouží kulatá ikona zakončená šipkami.

Periodická tabulka prvků

Otevře nové okno, ve kterém je zobrazena interaktivní periodická tabulka chemických prvků.
V budoucích verzích MC bude tato pomůcka z menu ostraněna a do panelu ji bude moci nastavit pouze vydavatel odpovídajícího titulu (např. učebnice chemie).

Mapa ČR

Otevře nové okno, ve kterém je zobrazena interaktivní mapa České republiky.
V budoucích verzích MC bude tato pomůcka z menu ostraněna a do panelu ji bude moci nastavit pouze vydavatel odpovídajícího titulu (např. učebnice zeměpisu).

Časová osa 4. ročník

Otevře nové okno, ve kterém je zobrazena časová osa dějin pro 4. ročník.
V budoucích verzích MC bude tato pomůcka z menu ostraněna a do panelu ji bude moci nastavit pouze vydavatel odpovídajícího titulu (např. učebnice dějepisu).

Časová osa 5. ročník

Otevře nové okno, ve kterém je zobrazena časová osa dějin pro 5. ročník.
V budoucích verzích MC bude tato pomůcka z menu ostraněna a do panelu ji bude moci nastavit pouze vydavatel odpovídajícího titulu (např. učebnice dějepisu).

Geometrický režim

Přepne prostředí do geometrického režimu.