Textový editor

Editace textu
Stránkování pomocí [PAGEBREAK]
Editace kódu
Matematické výrazy
CSS styly

Editace textu

Po vložení textového rámu do stránky je ihned spuštěna editace textu. Níže jsou popsány možnosti vestavěného textového editoru.
Vzhled aktuálně psaného textu je reflektován rámečkem s písmeny Aa vlevo nahoře.
Zachování mezer je zajištěno automatickým střídáním obyčejné a pevné mezery. Tj. více vložených mezer není nahrazeno jednou mezerou, jak je to v html obvyklé, nýbrž jsou mezery zachovány a je zachována i možnost automatického zalamování textu.
Jsou k dispozici následující nástroje pro psaní a formátování textu:

Stránkování pomocí [PAGEBREAK]

Pokud je kamkoli do editovaného textu vložena značka [PAGEBREAK], vznikne vícestránkový text. Při inicializaci je zobrazena vždy první strana, tj. část od začátku textu do prvního [PAGEBREAK]. Na další strany se lze dostat pomocí šipek zobrazených nad textem, a to jak v textu zobrazeném ve stránce, tak v okně detailu.

Editace kódu

Pro potřebu editace zdrojového kódu (javascript a CSS stylů) je integrován spec. editor. Používá standardně neproporcionální písmo, automaticky odsazuje vnořené bloky a má další vlastnosti usnadňující editaci zdrojového kódu.
V textu je možné vyhledávat po stisku klávesové zkratky CTRL+F. Pro procházení jednotlivých výskytů použijte F3, SHIFT+F3. Zvýraznění vyhledávaných řetězců je následně možné zrušit stiskem Esc.
Od buildu 3684 je vyhledávání možné vyvolat i z přidaného panelu nástrojů, ve kterém jsou navíc dostupná tlačítka usnadňující vkládání ID objektů.

Mamematické výrazy

Jazyk MathML
Samostatný výraz
Matematika v textu
Jazyk MathML
Specifikace jazyka je popsána na webu
http://www.w3.org/Math/.
Základy jazyka jsou popsány např. na webu http://www.root.cz/clanky/novinky-v-html5-zaklady-specifikace-mathml-3-0/ .
Dále lze použít i různé WYSIWYG (vizuální) editory, ze kterých lze MathML kód do editoru kopírovat přes schránku. Za všechny uveďme rozšíření Firemath pro prohlížeč Mozilla Firefox, a dále online webový editor WIRIS.

Samostatný výraz
Po vložení matematického výrazu je spuštěn editor, ve kterém se výraz edituje v jazyce MathML. Podpora pro samostatné matematické výrazy může být v dalších verzích MC odstraněna, doporučujeme použít matematické výrazy jako součást textu viz dále.

Matematika v textu
Pomocí tl. M v nástrojové liště editoru textu lze na pozici kurzoru vložit matematický výraz v jazyce MathML, viz obrázek níže. O  jeho zobrazení se stará knihovna
mathjax. Pokud je kurzor umístěn na matematickém výrazu, lze ho pomocí tl. M později editovat.
Za zmínku stojí, že matematický výraz dědí z okolního textu velikost písma. Co se týče rodiny písma (např. Arial), ta je děděna jen v pasážích <mtext></mtext> matem. výrazu. Pro čísla je však doporučeno použít <mn></mn>, které je zobrazeno lépe.

CSS styly

Editace css stylů dokumentu je popsána ve spec. kapitole. V editoru textu lze nadefinované styly aplikovat na jednotlivé odstavce (blok textu končící odřádkováním). Pro lepší orientaci ve stylech je k dispozici jejich náhled, viz obrázek. Kliknutím na styl v náhledu se tento aplikuje na odstavec, do kterého je v editoru umístěn kurzor.