Správa stránek

Náhledy
Kontextové menu
 
V záložce Stránky je seznam všech řádných stránek aktuálně otevřeného dokumentu. Každá stránka je reprezentována rámečkem, který může obsahovat její náhled, a pod ním nápisem informujícím o čísle stránky a o případných jejích doplňkových stránkách, např. “Strana 5 - a, b, c” pro stránku číslo 5 mající tři doplňkové stránky. Skryté stránky mají nápis podbarvený šedě. Aktuální stránka má žlutě obtažený rámeček. Kliknutím na stránku v seznamu se tato zobrazí v hlavním okně aplikace a stává se aktuální stránkou.

Náhledy

Nahoře je tlačítko Aktualizovat, které sputí tvorbu náhledů. Pro každou řádnou stránku se postupně vytvoří její náhled, který se zobrazí v jejím rámečku. Znovu se vytvoří i náhledy stránek, které už náhled mají. Vytváření náhledů může trvat dlouho, proto je během něho zobrazeno malé okno Vytváření náhledů s tlačítkem Zastavit, kterým lze vytváření náhledů zastavit.
Když je zaškrtnuto políčko Automaticky, aktualizuje se po každém zobrazení stránky její náhled.

Kontextové menu

Kliknutí pravým tlačítkem myši na náhled stránky se zobrazí kontextové menu. To umožňuje nad stránkou provést následující operace: Odstranit lze takto pouze stránku nemající žádnou doplňkovou stránku. Zduplikování spočívá ve vytvoření nové řádné stránky za zvolenou stránkou a zkopírování zvolené stránky do této nové stránky. Doplňkové stránky, které zvolená stránka může mít, se nezkopírují.

* – Ikonu lze přiřadit pouze stránce, která má nastavenu kategorii "Tool". Stránka s ikonou se automaticky zobrazí v panelu rychlého spuštění hlavního panelu (rychlé pomůcky).