Šablony stránek a cvičení

Vytvoření šablony stránky
Použití šablony stránky
Smazání šablony stránky
Vytvoření šablony cvičení
Použití šablony cvičení
Smazání šablony cvičení

Vytvoření šablony stránky

Vytvoření šablony stránky spočívá ve vložení aktuální stránky do šablon. Tuto akci lze vyvolat buďto z kontextového menu stránky (pravé tlačítko myši na stránce na místě bez položek)
anebo z hlavního menu Vložit → Stránku → Do šablon. Zobrazí se výzva k zadání jména šablonové stránky.
Po stisku tlačítka OK se aktuální stránka přidá pod zadaným jménem do šablon.

Použití šablony stránky

Použití šablony stránky spočívá ve vložení stránky ze šablon coby nové stránky do aktuálního dokumentu. Tuto akci lze vyvolat buďto z kontextového menu stránky (pravé tlačítko myši na stránce na místě bez položek)
anebo z hlavního menu Vložit → Stránku → Ze šablon. Zobrazí se dialog s roletkou, která obsahuje jména všech šablon stránek.
Po stisku tlačítka OK dojde k vložení zvolené šablony za aktuální stránku.
Šablony jsou na disku uloženy v dokumentu templates/templates.mc jako jeho stránky. První prázdná stránka dokumentu templates/templates.mc je pojmenována Empty.

Smazání šablony stránky

Šablonu stránky smažete takto:
  1. Otevřete dokument templates/templates.mc,
  2. najdete a smažete v něm příslušnou stránku,
  3. dokument templates/templates.mc uložíte.
První strana dokumentu templates/templates.mc se smazat nesmí, protože bez ní není možné ukládat a používat šablony cvičení.

Vytvoření šablony cvičení

Vytvoření šablony cvičení spočívá ve zkopírování vybraného cvičení do šablon. Dělá se to kliknutím na akci Vložit do šablon v kontextovém menu cvičení (pravé tlačítko myši na položce cvičení).

Použití šablony cvičení

Použití šablony cvičení spočívá ve zkopírování cvičení ze šablon do aktuální stránky. Tuto akci lze vyvolat buďto z kontextového menu stránky (pravé tlačítko myši na stránce na místě bez položek)
anebo z hlavního menu Vložit → Cvičení → Šablonu cvičení. Zobrazí se dialog se seznamem všech šablon cvičení.
Označte v něm řádek popisující tu šablonu cvičení, kterou chcete použít. Po stisku tlačítka OK se označené šablonové cvičení zkopíruje doprostřed do aktuální stránky.

Smazání šablony cvičení

Šablonu cvičení smažete takto:
  1. Otevřete dokument templates/templates.mc,
  2. tlačítkem Cvičení zobrazíte seznam cvičení,
  3. v seznamu cvičení vyfiltrujete pouze cvičení nacházející se na první straně,
  4. tlačítkem × v seznamu cvičení smažete šablonu cvičení, kterou chcete smazat,
  5. seznam cvičení zavřete,
  6. dokument templates/templates.mc uložíte.