Generované položky

Drop pole
Náhodné odkrývání
Cyklické zobrazení
Přepínač
Odeslání testu
Makro
Clona
Výběr z obrázků
Drag and Drop
Drag and Drop s mapou
Přepínání znaků

Drop pole

Spustí dialog, který umožní vygenerovat pole reagující na upuštění (drop) jiných textových položek. Jejich id je třeba v dialogu vyjmenovat a jednu z nich označit jako správnou volbu.
Neplatné do dialogu vložené id je označeno červeně, id jiné než textové položky pak modře.
Po upuštění (drop) pak vygenerované pole reaguje na správnou položku jejím vykreslením se zeleným podkladem, na chybnou pak s červeným podkladem mizejícím po 2s.


Ukázka generování drop položky

Drag and Drop

Spustí dialog, který umožňuje nakonfigurovat drag&drop cvičení pro upuštění položek na vyhrazená pole, a poté zkontrolovat správnost pozic.


Konfigurátor


Všechny položky musí před spuštěním konfigurátoru ve stránce existovat. Konfigurátor umožňuje navolit id položek tak, že se na ně ve stránce klikne. Kromě id přesouvaných položek se navolí odpovídající id správných polí, do kterých se mají položky přesunout. Dále se volí položky-tlačítka (jejich id), která slouží k ověření řešení a ke skrytí řešení. Konfigurátor vygeneruje skript, který se nastaví jako akce pro tato tlačítka.


Ukázka výsledného cvičení

Drag and Drop s mapou

Před spuštěním tohoto konfigurátoru je třeba připravit obrázkovou mapu, která obsahuje oblasti pro příklady a jejich řešení (např. matematické 2 + 2 = 4 ap.). V editoru obrázkové mapy je třeba vysekat oblasti do položek ve stránce. Kromě toho musí ve stránce existovat další položky (obrázky) pro správné/chybné řešení a vyhodnocovací tlačítka.

Poté je možné pomocí konfigurátoru připravit drag&drop cvičení (vygenerované skripty), kde žáci vybírají příklady a odpovídající odpověď. Zvolený příklad se vždy zvětší. Správnost řešení je možné zkontrolovat pomocí navolených tlačítek.

Přepínání znaků

Spustí dialog, který umožňuje nakonfigurovat cvičení pro přepínání znaků (obrázků) nad vyhrazenými poli, a poté zkontrolovat správnost řešení.


Konfigurátor


Všechny položky musí před spuštěním konfigurátoru ve stránce existovat. Konfigurátor umožňuje navolit id položek tak, že se na ně ve stránce klikne. Kromě id polí a odpovídajících id znaků (položek) se volí id tlačítek, která slouží k ověření řešení a ke skrytí řešení. Konfigurátor vygeneruje skript, který se nastaví jako akce pro tato tlačítka.

Náhodné odkrývání

Spustí dialog, který umožní vygenerovat skript pro náhodné odkrývání položek. Každé zavolání skriptu odkryje jednu ze skupiny zadaných položek. Položky musí být na začátku skryté.

Cyklické zobrazení

Spustí dialog, který umožní vygenerovat sadu cyklicky odkrývaných položek. Tj. po kliknutí na první položku se tato skryje a zobrazí se druhá položka v sadě, atd. pro ostatní položky sady.

Přepínač

Spustí dialog, který umožňuje vygenerovat výběr jedné textové položky z až čtyř položek celkem (přepínač). Výběr je indikován barvou pozadí položky. Generátor interně používá skriptovací operaci q.setTextBgCol().
Po vygenerování položek přepínače může být potřeba je "natáhnout", aby se css definice barvy pozadí projevila.


Ukázka generování přepínače

Odeslání testu

Dostupné pouze ve full verzi. Umožňuje tvůrci nad vybranými textovými poli vytvořit tlačítko pro odeslání testu. Do polí lze před vyvoláním generátoru předvyplnit správné odpovědi.
Tlačítko může ve vydaném titulu použít pouze přihlášený učitel nebo student. Učitel kliknutím na tlačítko zadá test k řešení vybrané skupině studentů v zadaný den a čas.
Pokud má v tento čas student titul otevřen a je přihlášen na server, test se mu spustí (skočí se na danou stranu) a může pomocí tlačítka odeslat svoje odpovědi na server.

Makro

Dostupné pouze ve full verzi. Umožňuje tvůrci zaznamenat do skriptu makro. Aktuálně jsou zaznamenávány pouze pohyby pravítek, kružítka a kreslení volným tahem.
Skript je rozčleněn do funkcí provázaných časovači, přičemž název funkce v sobě obsahuje čas jejího spuštění v milisekundách. Do funkcí může tvůrce přidat svůj vlastní kód, například spuštění přehrávání audio záznamu pomocí q.action().
Makro může být později uživatelem přehráno. Přehrávaný volný tah se uloží do vrstvy aktuálně přihlášeného uživatele.

Clona

Clona slouží k odkrývání sekvence textů pomocí pohyblivého obdélníku, jehož barvu a způsob pohybu lze konfigurovat. Konfigurátor generuje skript, který lze posléze opět editovat konfigurátorem clony pomocí kontextového menu Upravit clonu, případně lze editovat přímo generovaný skript (nedoporučeno).

Výběr z obrázků

Umožňuje sestavit rozbalovací výběr z obrázků, které se ve stránce nacházejí. Před použitím je třeba položku ve stránce uzamknout! Pomocí předvolby Možnosti: lze nastavit, jestli se má výběr vyrolovat doprava, doleva, nahoru, dolů nebo na pevně zadanou pozici. Dále lze naspecifikovat barvu a skript pro správnou volbu, resp. chybnou volbu.
Obrázky se do výběru přidávají pomocí tl. Vybrat, případně lze obrázky ve stránce označit před vyvoláním menu.
V seznamu obrázků lze právě jeden označit za správnou volbu.
Na obrázku níže je ukázka výsledného rozbalovacího výběru ve stránce.
Konečně je k dispozici další skriptovací operace q.getSingleChoiceImageValue(id) , pomocí které lze zjistit, jestli předaný výběr z obrázků obsahuje správnou odpověď.