Menu Vložit

Menu "Vložit" slouží ke vkládání objektů do stránek titulu. Každý objekt má svého vlastníka a pouze ten jej může následně modifikovat.

Cvičení >
Hru >
Obrázek >
Video >
Internet >
Generovat >
Text...
Textové pole
Poznámku...
Animaci...
Audio...
Skok na stránku...
Skript...
Odkaz na MC soubor...
Odkaz na zajímavost...
Odkaz na MPV...
Klíč
Matematický výraz...
Stránku >

Textové pole

Vloží do scény pole, do kterého lze zapsat text. Text může být zapsán fyzickou, či plovoucí virtuální klávesnicí. Zapsaný řetězec lze získat pomocí skriptovací funkce q.getTextField(). Zadané hodnoty se pamatují pouze v rámci aktuální strany, po jejím opuštění či obnovení jsou vymazány.