Menu Nastavení > Předvolby...

Zobrazí hlavní konfigurační dialog. Zde je možné nastavit předvolby pro uživatele aktuálně přihlášeného do OS. Nastavené předvolby se zapamatují a aplikují se při příštím spuštění MC.
Vybrané předvolby je možné přednastavit v konfiguračním souboru mc.ini.

Nástroje
Upozornění
Panely
Síť
Zobrazení
Ostatní

Nástroje

Grafické nástroje
První předvolby umožňují nastavit režim a velikost kurzoru pro mazání, a dále možnost dočasného zvětšení stránky při použití nástroje volný tah. Tato vlastnost je výhodná pro tablety, kde není snadné psát nástrojem volný tah písmena, pokud je stránka příliš oddálena.
Následují vlastnosti týkající se geometrického režimu jako např. přichytávání k bodům a velikost popisků (délky čar, ...), způsob kreslení čar podél pravítka pomocí nástroje volný tah.
Poslední předvolba se týká dotekového rozhraní, kde je možné nastavit velikost ovládacích prvků pro tablety s různým rozlišením displeje (je nastavováno automaticky s možností přepnutí).

Přehrávání
Jsou obsaženy předvolby pro přehrávání zvuku, videa, animací a IC.

Zvuk lze přehrávat pomocí interního přehrávače (výchozí volba), přehrávače s využitím vestavěné knihovny QtAV, resp. externího systémového přehrávače. Pokud je nastaven externí přehrávač, musí být v systému nainstalován přehrávač zvukových souborů (.mp3, wav, ...) vč. asociace těchto souborů.

Video může být přehráváno ve Pro video lze dále nastavit vynucené kopírování do domovského adresáře. Tím mohou být následná opakovaná přehrávání daného videa rychlejší v případě, že původní video bylo na síťovém disku.

Pro animace lze nastavit interní přehrávač, resp. externí systémový přehrávač – v tom případě je třeba mít v systému nainstalován webový prohlížeč, a pro starší animace též flash plugin.

V této sekci lze také přepnout zobrazování IC z režimu swf (přehrávání pomocí flash playeru) na verzi html5 (bez flash playeru). Na některých zařízeních (android) lze ve stránce MC zobrazit pouze html5 verze IC, swf verze se spouštějí v ext. prohlížeči. Od MC buildu 5650 jsou všechna IC přehrávána v html5 a flash není pro IC podporován.

Upozornění

Nezobrazovat upozornění
Předvolby umožňují potlačit hlášení pro vybrané operace, např. při mazání objektů. Na různých platformách se mohou předvolby lišit, např. na platformě MS Windows jsou dostupné předvolby při detekci síťového disku ap.

Panely

Panel rychlého spuštění
Jsou zobrazeny pomůcky a nástroje, které je možné přidat do panelu rychlého spuštění.

Panely a Nástroje
Dále jsou zobrazeny předvolby pro potlačení zobrazení vybraných panelů a podrobnější nastavení panelů s nástroji.

Síť

Automatické aktualizace
Umožňuje zapnout/vypnout automatické aktualizace.

Online testy a skripty
Umožňuje zapnout/vypnout spouštění online testů a příkazů (skriptů), které zadal vyučující některé své skupině studentů. Doporučeno je spouštění testů přes UDP/TCP spojení. Projeví se pouze v případě, že je uživatel s rolí student přihlášen na server.

Nastavení serveru proxy
Je možné nastavit proxy bez autorizace, resp. proxy se základní autorizací (jméno a heslo).

Výchozí konfiguraci proxy je možné pro všechny uživatele přednastavit do konfiguračního souboru mc.ini ve formátu viz ukázka níže. Pro dynamickou konfiguraci proxy (WPAD) nastavte pouze položku proxyEnabled=1 (Používat proxy) a ostatní položky nechejte prázdné/zakomentujte.
; proxy with basic authentication default setup
;proxyEnabled=1
;proxyHost=xx.xx.xx.xx
;proxyPort=xx
;proxyUserID=xx
;proxyPasswd=xx
Při řešení potíží s proxy můžete dále nastavit volby pro ladění a v debug souboru sledovat ladicí záznamy.
; debug options
debug=1
;debugFile=debug.log
Lokální síť
Pokud provozujete studentskou verzi Media Creator, která dotahuje multimediální soubory MIUč+ z internetu, můžete zde nastavit jejich lokální obraz. Pokud máte MIUč+ tituly nainstalované na lokálním/síťovém disku (např. Z:\mc\documents), doporučujeme zde toto úložiště uvést. Výrazně tím urychlíte spouštění a načítání MIUč+.

Stahování titulů z katalogu
Od buildu 5311+ je umožněno stahovat tituly z katalogu nejen najednou (zip soubor), ale též po jednotlivých souborech (přednastaveno). Stahování po souborech je rychlejší a bezpečnější - titul se nainstaluje i v případě, že je stažen pouze .mc soubor.

Zobrazení

Stránky titulu
Jsou uvedeny vybrané položky z menu Nastavení.
Navíc je uvedena předvolba SVG podklad, která v případě, že je dostupný vektorový podklad titulu, tento zobrazí místo výchozího rastrového podladu. Písmo je při použití vektorového podkladu (na rozdíl od rastrového podkladu) stále ostré a hladké při libovolném přiblížení.
Předvolbu QML dialogy je možné nastavit jen na platformě Android a značí, že vybrané dialogy se zobrazí lépe přizpůsobené dotekovému ovládání.

Ostatní

Jazyk
Zde můžete nastavit požadovaný jazyk uživatelského rozhraní. Změny se projeví po restartu aplikace.

Vyhledávání
Předvolby pro vyhledávání umožňují nastavit prohledávání textu odpovídajícího papírové verzi titulu, nebo prohledávání všech objektů obsažených v titulu, včetně multimédií.
Dále lze nastavit automatické filtrování seznamu dle aktuální kapitoly (ve výchozím stavu zapnuto).

Tvorba
Tvorbu do domovské složky doporučujeme aktivovat v případě, že spouštíte MC ze síťového disku, nebo z disku kam nemáte právo zapisovat. Po nastavení tvorby v domovském adresáři budou uživatelem nově vložené položky uloženy do jeho domovského adresáře.
Měření zapíná zobrazení délky nad nově vkládanými čarami. Lze nastavit i u každé čáry samostatně v jejích vlastnostech. Jednotka a měřítko se použijí dle vlastností stránky, resp. zde přednastaveného měřítka.
Vkládní IC lze nastavit pomocí konfigurátoru (výchozí pro full verzi MC), nebo průvodce (výchozí pro MC player, též pro režim player).

Vkládání animací
Do titulu lze vkládat flash animace a od buildu 3442 také html5 projekty animací. Zde lze nastavit potlačení výběru typu animace při jejím vkládání. V novějších verzích MC lze vkládat pouze html5 animace.

Hromadné tooltipy
Vyvolá dialog, který umožňuje zobrazit tooltipy (bubliny zobrazované při najetí myší nad objekt) pro všechny objekty stránky (i skryté), resp. vybrané objekty. Lze také jednu z uvedených akcí přednastavit a k zobrazení dialogu příště nedojde.

Ostatní
Jsou uvedeny vybrané položky z menu Nastavení.
Navíc je uvedena předvolba Optimalizace pro tablet, která změní chování aplikace tak, aby lépe vyhověla zařízením s dotykovým displejem. Jsou zobrazeny větší ikony a texty a zapnuto ovládání gesty a dotyky – např. gesto swipe (švih) způsobí změnu stránky. Pokud si přejete trvale vrátit rozhraní zpět na klasické bez podpory gest a uzpůsobené pro ovládání myší, přidejte např. pomocí aplikace Poznámkový blok (notepad) do konfiguračního souboru mc.ini ve složce aplikace následující řádek:
tabletOpt=0
Pokud se zde už tento řádek nachází se středníkem na začátku, tak středník odmažte a změnu uložte.
;tabletOpt=0
Poznámky:
Na obrázku níže je ukázka rozhraní aplikace s nastaveným tabletovým rozhraním.